Definiții și termeni

Multiservice GSM – este denumirea comercială a S.C. Multiservice GSM SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Slatina, jud. Olt, Str. N. Iorga, Bl. 4, Sc. B, Et. 1, Apt. 5 , având număr de ordine în Registrul Comerțului J28/207/2005, cod unic de înregistrare fiscală RO17309311.

Vânzător – Multiservice GSM

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care prin orice mijloc pus la dispoziție efectuează o comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Multiservice GSM (electronic, telefonic, etc) sau în bază unui acord de utilizare existent între Multiservice GSM și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții, Bunuri, etc.).

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste.

Site – domeniul www.multiservicegsm.ro

Comandă – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția să de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului că urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
  Document – prezențele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Multiservice GSM, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizata cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor și echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și  Serviciilor asa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Dreptul de proprietate intelectuală

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Multiservice GSM, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Multiservice GSM, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Multiservice GSM asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Multiservice GSM.

Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Multiservice GSM și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Multiservice GSM cu referire la acel Conținut.

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care Multiservice GSM conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Multiservice GSM pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Multiservice GSM și/sau al angajatului/prepusului Multiservice GSM care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Bunuri/servicii fără drept de retragere

BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 2. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 4. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
 6. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 8. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 9. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Publicitate

Newsletterele Multiservice GSM sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Multiservice GSM. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Partener: Mailchimp. Vă rugăm să vizualizați politica de confidențialitate Mailchimp pentru detalii referitoare la protecția datelor dumnevoastră.

În momentul în care o anumită pagină de pe site este vizitată, o fereastră ce va solicita înregistrarea în newsletter va apărea.

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător in orice moment, astfel:

 • prin contactarea Multiservice GSM în acest sens;
 • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Plata serviciilor

Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.multiservicegsm.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Multiservice GSM, precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin trimiterea facturii prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător.

Cumpărătorul este singurul răspunzător pentru corectitudinea datelor facturii, urmând ca la fiecare actualizare să declare acest aspect înainte de facturarea serviciilor.

Livrare bunuri/servicii

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile/Serviciile de reparație în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în magazinele Multiservice GSM, conform opțiunii Clientului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.

Garantia produselor/serviciilor

Toate Bunurile comercializate de către Multiservice GSM beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul Bunurilor vândute și livrate de Multiservice GSM, certificatele de garanție fie sunt emise de către Vânzător sau direct de producător.

În cazul Serviciilor prestate de către Multiservice GSM, certificatele de garanție sunt emise de Vânzător cu un termen de valabilitate de 30 zile de la data reparației.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției; în cazul garanțiilor emise de către Vânzător, clientul trebuie să se adreseze celui mai apropiat magazin Multiservice GSM sau să expedieze produsul către sediul Multiservice GSM înscris pe certificatul de garanție.

Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția mărfii prin secțiunea de Contact. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă ai navigat pe web-site-ul nostru, ai putut observa că, prin intermediul acestuia, poți intra în legătură cu noi, în mai multe modalități, ce corespund scopurilor pentru care prelucrăm Datele tale:

 Îți poți crea un cont pentru a plasa comenzi, a vedea istoricul comenzilor tale, dacă te-ai abonat la newsletter sau alte informații care te-ar putea ajuta sau poți plasa o comandă fără a-ți crea un cont;
poți accesa secțiunea “contact” prin intermediul căreia ne poți transmite un mesaj;
poți conversa cu noi prin opțiunea “chat”
te poți abona la “newsletter” pentru a fi la curent cu ultimele noutăți legate de produsele și serviciile noastre.

Este foarte important ca Datele pe care ni le furnizezi să fie corecte și actuale întrucât nu vom răspunde pentru consecințele furnizării unor Date incorecte sau incomplete. De aceea, te rugăm să ne informezi imediat ce intervin schimbări în Datele tale pentru a ne permite să facem actualizările necesare cu privire la acestea.

În măsura în care ne vei furniza Datele ce aparțin unei alte persoane, te rugăm să te asiguri că ai obținut în prealabil consimțământul acesteia pentru a ni le furniza. În cazul în care va trebui să utilizăm Datele furnizate de tine pentru a te contacta, iar acestea nu îți aparțin, va trebui să informăm persoana ale cărei Date ne-au fost furnizate despre sursa acestora, adică despre faptul că acestea ne-au fost furnizate de tine.

Creare cont și prestarea serviciilor

Pentru a-ți putea crea un cont și a avea acces la istoricul comenzilor tale, pentru a putea să îți modifici informațiile de cont, pentru a vedea dacă te-ai abonat la newsletter sau pentru a te dezabona de la acesta, îți vom solicita următoarele Date: Nume și prenume, adresa de email, parolă

Dacă veți plasa o comandă utilizând contul tău sau dacă o vei plasa fără a-ți fi creat un cont sau dacă vei anula o comandă neprocesata încă, îți vom prelucra următoarele date: Nume și prenume, adresa de email, adresa de livrare, număr de telefon și contul bancar, dacă ai optat pentru plata prin metoda retragerii din cont

Dacă dorești să returnezi anumite produse, îți vom putea prelucra, prin intermediul formularului de retur, următoarele date: Nume și prenume, adresa de email, adresa de livrare, număr de telefon și contul bancar în care să îți transferăm valoarea produselor returnate.

Scopul general al prelucrării datelor tale este executarea serviciilor pe care le accesezi, de administrare a contului tău, de procesare a comenzilor de cumpărare și livrare a produselor, de încasare a valorii acestora, de emitere a facturilor, de efectuare și procesare a returului comenzilor și alte scopuri conexe acestora.

Datele tale vor fi prelucrate, în funcție de fiecare situație în parte, până la exercitarea dreptului de opoziție și închiderea contului, până la finalizarea executării comenzilor, respectiv livrarea produselor și încasarea contravalorii acestora, până la efectuarea tuturor operațiunilor aferente unui retur, respective înapoierea bunurilor de către tine și returnarea sumelor încasate de către noi.

După aceste moment, Datele tale pot fi prelucrate în măsura în care va fi necesar în scopuri financiar-contabile sau pentru apărarea drepturilor noastre, pe perioadele prevăzute de dispozițiile legale.

Contact & chat

Dacă vei intra în contact cu noi prin utilizarea paginii noastre de “contact”, vom putea prelucra Date despre tine precum:

Nume, adresa de email, număr de telefon, date înscrise în cuprinsul mesajului pe care tu, în mod voluntar, alegi să ni le transmiți și asupra cărora noi nu deținem niciun control. Te rugăm să eviți transmiterea de Date despre tine sau despre altcineva în cuprinsul mesajului dacă acest lucru nu este absolut necesar pentru scopul în care ne contactezi.

Dacă vei intra în contact cu noi prin utilizarea paginii noastre de “contact”, vom putea prelucra Date despre tine precum:

Nume, adresă de email; sau

Dacă vei intra în contact cu noi utilizând contul de Facebook sau Google, îți vom putea prelucra informațiile și datele din profilul tău public de pe Facebook sau contul de gmail. Vei fi redirecționat în fiecare situație în parte către politicile de confidențialitate ale Zendesk chat (www.zendesk.com ) (când utilizezi profilul de Facebook) sau ale Google când folosești contul de gmail, acesta din urmă comunicând numele, adresa ta de email și poza de profil către www.Zopim.com. Te rugăm să accesezi politica acestora de confidențialitate înainte de a intra în legătură cu noi prin intermediul acestora.

Informații din cuprinsul mesajului pe care tu, în mod voluntar, alegi să ni le transmiți și asupra cărora noi nu deținem niciun control.

Scopul prelucrării acestor Date este de a răspunde întrebărilor sau solicitării tale legitime și morale, de a-ți oferi suport și îndrumări, de a-ți furniza orice alte informații de care ai nevoie.

Vom prelucra aceste Date doar pentru perioada atingerii scopului comunicării dintre noi și după aceasta în măsura în care este necesar pentru apărarea drepturilor noastre, pentru perioadele permise de dispozițiile legale.

Newsletter

În multe secțiuni ale web-site-ului nostru vei avea posibilitatea de a te abona la “newsletter” pentru a primi informații și noutăți despre produsele și ofertele noastre. Pentru aceasta îți vom solicita:

Numele și adresa de email

În măsură în care îți vei exprima consimțământul în acest sens prin bifarea căsuțelor puse de către noi la dispoziția ta, îți vom prelucra Datele menționate în scopul transmiterii de astfel de mesaje cu conținut comercial până la retragerea de către tine a consimțământului, respective până la dezabonare.

Vei avea posibilitatea de a te dezabona de la primirea unor astlfe de mesaje oricând și cu ocazia fiecărui mesaj trimis de către noi în acest sens.

Dacă-creat un pe web-site-ul nostru, vei dezabonezi prin accesarea secțiunii “newsletter” din contul .

Accesarea serviciilor noastre nu este niciodată de abonarea la primirea de astfel de comunicări comerciale.

toate situațiile care ne contactezi prin intermediul web-site-ului nostru, vom avea acces la date precum: de IP device-ului , device-ului, de browser pe care folosești. Pentru detalii despre aceste date, prelucrate prin intermediul cooki-urilor, accesezi politica noastră de cookies.

TEMEIUL JURIDIC PRELUCRĂRII

Prestarea serviciilor de onorare comenzilor, retururilor- prelucrarea datelor are temei juridic executarea comenzilor plasate de către (art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR) dar îndeplinirea unor obligații legale, respectiv celor prevăzute de legislația din domeniul comerțului electronic, consumatorului financiar-contabil (art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR);

Contact&chat- pentru răspunde solicitărilor întrebărilor tale vom Datele tale, primul rând temeiul consimțământului (art. 6 alin. 1 lit. ) din GDPR) pe care ni-l oferi în mod implicit prin faptul că alegi să intri în contact cu noi sau, în funcție de scopul mesajului tău sau conținutul acestuia, am putea avea un alt temei juridic al prelucrării, precum necesitatea executării unei comenzi sau contract (art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR) sau interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR);

Newsletter – prelucrarea Datelor în acest scop are că temei juridic consimțământul tău, exprimat explicit prin bifarea căsuței corespunzătoare.

DESTINATARII DATELOR

În funcție de scopul pentru care prelucrăm Datele tale, acestea vor putea fi puse la dispoziția unor terțe persoane care pot acționa, fie în calitate de operatori de date, ceea ce înseamnă că prelucrează Datele tale în nume propriu, fie în calitate de împuterniciți ai noștri, adică prelucrează Datele tale în numele nostru.

Prestarea serviciilor de onorare a comenzilor, retururilor- pentru a onora comenzile tale cu privire la cumpărarea și livrarea de produse, Datele tale vor putea fi transmise către:

 • banca parteneră (OTP Bank sau CreditEurope Bank) sau procesatorul de plăți (EuPlatesc.ro);
 • firme de curierat;
 • alți parteneri care, prin prestarea serviciilor către noi legate de comenzile tale, vor avea nevoie de anumite Date ale tale.

Contact & chat- în principiu, Datele furnizate de tine prin formularul nostru de contact vor fi folosite doar de către angajații noștri pentru a-ți răspunde. În funcție de scopul mesajului tău, acesta ar putea fi transmis unor furnizori de servicii, precum consultanți de marketing, avocați sau autorităților publice dacă mesajul are conotații jignitoare, ofensatoare sau ilegale. De asemenea, dacă intri în contact cu noi prin contul de Facebook sau Google, la Datele tale vor putea avea acces deținătorii acestor platforme și ai celor de chat, precum www.Zendesk.com sau www.zopim.com.

Newsletter – pentru a-ți putea transmite mesaje de natură comercială, vom putea folosi serviciile unor furnizori de servicii de direct marketing.

În măsura în care va fi disponibilă pe web-site-ul nostru o secțiune distinctă cu privire la primirea de newsletter de la partenerii noștri contractuali, și dacă te-ai abonat la aceasta, atunci Datele tale de contact vor putea fi transmise acestora pentru că, la rândul lor, să îți poată transmite astfel de mesaje.

În toate situațiile, la Datele tale ar putea avea acces furnizorii noștri de servicii de mentenanță IT, furnizorul serviciului de găzduire al website-ului nostru, alți furnizori sau destinatari ai datelor și care vor avea acces la Date doar în măsura necesară prestării serviciilor către noi, numai pentru perioada necesară prestării acestora și doar la datele absolut necesare prestării serviciilor. Ne vom asigură în toate cazurile furnizorii noștri -au asumat obligații de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECURITATE

Întocmim toate demersurile necesare protejării informațiilor transmise prin intermediul platformei proprii și actualizăm această platformă periodic pentru a fi la curent cu cele mai noi sisteme de securitate, utilizând, de asemenea, un certificat SSL comercial în vederea criptării acestor date transmise prin intermediul platformei proprii.

Îți reamintim că, atunci când website-ul nostru te trimite către alte web-site-uri, noi nu suntem răspunzători pentru măsurile de Securitate și pentru modul în care deținătorii acestora îți prelucrează Datele. De aceea, îți recomandăm ca, de fiecare dată, să te familiarizezi cu politicile acestora de protecție a datelor.

CE DREPTURI AI?

Întrucât prelucrăm Date ce îți aparțin, beneficiezi de mai multe drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • de a ne solicita acces la Date (în temeiul art. 15 din GDPR) și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm Datele ce îți aparțin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de Date prelucrate, destinatarii acestora, perioadă de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea Datelor, restricționarea prelucrării sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date, dacă datele sunt transferate către țări terțe și ce garanții au fost implementate de către noi pentru a se asigură securitatea Datelor transferate;
 • de a ne solicita rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a Datelor care nu mai corespund situației actuale, în temeiul art. 16 din GDPR; vom derula periodic acțiuni de actualizare a bazelor de date, situație în care vei putea primi solicitări în acest sens. Însă, te rugăm să ne spui și tu imediat ce Datele pe care ni le-ai trimis s-au modificat pentru a face actualizările necesare;
 • de a-ți retrage consimțământul pe care ni l-ai acordat pentru prelucrarea datelor, de a te opune prelucrării, inclusiv pentru primirea de informări comerciale, și de a solicita ștergerea acestora, cu mențiunea că retragerea consimțământului nu va afectată legalitatea prelucrării efectuată pe baza acestui consimțământ, înainte de retragerea lui (art. 17 și art. 21 din GDPR);
 • de a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării datelor sau, în măsura în care te vei opunei prelucrării, până la momentul soluționării acestei cereri sau în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
 • de a solicita portarea datelor adică dreptul de a primi Datele tale personale, pe care ni le-ai furnizat dvs. și pe care le-am prelucrat prin mijloace automate, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
 • de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România; anspdcp@dataprotection.ro; Telefon: +40.318.059.211 /+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; http://www.dataprotection.ro/?page=contact

Te informăm că nu avem implementate procese decizionale automate adică datele tale nu sunt prelucrate prin mijloace automate pentru luarea unor decizii în ceea ce te privește.

UNDE NE CONTACTEZI

Pentru exercitarea drepturilor tale, pentru transmiterea de orice mesaje, sesizări, te rugăm să contactezi responsabilul nostru cu protecția datelor prin intermediul secțiunii „contact”.

Îți vom răspunde în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea mesajului tău.

MODIFICARE

Această politică va putea fi schimbată oricând de către noi, atunci când anumite aspecte necesită modificare, dacă intervin modificări legislative sau în alte situații în care vom aprecia că acest lucru este necesar. De aceea, te invităm să consulți această politică ori de câte ori utilizezi web-site-ul nostru.

COOKIES

Folosim diverse cookie-uri pentru îmbunătățirea website-ului propriu și prezentarea către tine de oferte personalizate.

Pentru informații suplimentare și pentru a vedea lista privind cookie-urile pe care le utilizăm, te rugăm să consulți Politica de cookies.